A title

Image Box text

Aanvraag omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik

Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich houden aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Aanvraag omgevingsvergunning (brandveilig bouwen)

Is uw gebouwontwerp brandveilig? Kan het de bouwplantoetsen van de gemeente en brandweer doorstaan? Al in de fase van het voorlopig ontwerp speelt brandveiligheid een rol. Dan al ontstaan kansen voor verantwoorde, slimme ontwerpoplossingen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid tot gelijkwaardige veiligheid te onderzoeken.

Melding brandveilig gebruik (brandveilig gebruiken)

Voldoet een gebouw niet aan de gestelde eisen van brandveiligheid, dan krijgt de gebruiker doorgaans een bepaalde termijn om onveilige zaken aan te passen. Allround Fire Safety adviseert u over de noodzakelijke aanpassingen en begeleidt u bij het traject van aanvraag tot verlenen van de vergunning of melding. Tegelijkertijd fungeert Allround Fire Safety als intermediair tussen u, de gemeente en/of brandweer.

Als u meer wilt weten, neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend.

 

 

Terug