Gezien het feit dat er een gemeenschappelijk belang geldt op het gebied van brandveiligheid, moeten er diverse zaken goed in orde zijn. “Aan welke regelgeving moet ons gebouw dan voldoen?” Dat hangt samen met meerdere factoren: gebruiksfunctie(s), bouwjaar, bouwvergunning wel/niet aanwezig, verbouwingen enz. Wanneer een gebouw voldoet aan het bouwbesluit, is dit nog geen garantie dat het gebouw veilig is.

Integrale benadering brandveiligheid geeft optimale beveiliging door de balans tussen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Allround Fire Safety adviseert u bij het analyseren van het gebouw en het gebruik ervan, het vaststellen van aannemelijke (maatgevende) brandrisico’s en het bepalen van de meest geschikte brandveiligheidsvoorzieningen.

Gebouweigenaren en gebruikers zijn zelf verantwoordelijk (zorgplicht) voor een gebouw dat voldoet aan de vaak lastig te doorgronden brandveiligheidseisen. Het is dus van belang dat de brandveiligheid voor uw gebouw goed is geregeld, georganiseerd en tenminste voldoet aan de van toepassing zijnde brandveiligheidseisen.

Wij adviseren niet alleen hoe het moet, maar vooral hoe het beter kan!

 

 

Terug