A title

Image Box text

Onderzoek brandveiligheid in gebouwen

De brandveiligheid van een gebouw hangt af van de bouwkundige staat, het gebruik, de omgeving en de installaties. Om inzicht te krijgen in het specialistische onderdeel van een gebouw, is onderzoek nodig. De aanleiding voor inspectie van de brandveiligheid kan erg divers zijn. 

Zo is het verstandig wanneer het gebouw wordt verkocht (of aangekocht), om de brandveiligheid van het gebouw goed in kaart te hebben. Dit voorkomt dat de nieuwe eigenaar niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Het aanschrijven van de gemeente of brandweer verplicht de eigenaar om actie te ondernemen onder dreiging van sancties. De zorgplicht is geen loze kreet maar betekent daadwerkelijk dat men zich niet langer op vergunningen kan beroepen. Men moet zelf kunnen aantonen dat men voldoet aan de eisen.

Brandveiligheidsinspectie (QuickScan)

Het doel van de globale inspectie is het inzichtelijk maken hoe het met de brandveiligheid van het gebouw gesteld is. Bij het inzichtelijk maken, hoort het inventariseren van knelpunten en verbeterpunten. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een korte gebouwinspectie.

Brandveiligheidscan (nulmeting)

Het doel van de inspectie is het inzichtelijk maken hoe het met de brandveiligheid van het gebouw gesteld is. Bij het inzichtelijk maken hoort een uitgebreid dossieronderzoek, het inventariseren van knelpunten en verbeterpunten. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van grondige gebouwinspecties.

Second-opinion brandveiligheid

Het belang van een “second-opinion” kan groot zijn. Een beoordeling vanuit kennis van de wettelijke eisen en de praktijk. Allround Fire Safety kan u aangeven of hetgeen u wordt aangeschreven wel een wettelijk draagvlak heeft. Of is de aangeboden offerte wel volledig en niet te duur?

Toezichtarragement NEN 6060 en NEN 6079

Bij het toepassen de NEN 6060 en NEN 6079 als gelijkwaardigheid voor grote brandcompartimenten is een toezichtarrangement een algemene verplichting. 

De betreffende overeengekomen situatie dient gedurende het gebruik van het gebouw te worden gehandhaafd. De verantwoordelijkheid ligt daarvoor bij de gebruiker van het gebouw.

De frequentie van het toezichtarrangement moet worden afgestemd met het bevoegd gezag. Het toezichtarrangement, dat door de gebruiker moet worden afgesloten, moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke en deskundige instelling en zal onaangekondigd moeten worden uitgevoerd.

Het toezichtarrangement is aanvullend en komt dus niet in de plaats van toezicht en handhaving door het bevoegd gezag. Een deskundig bureau als Allround Fire Safety kan dit voor u uitvoeren.

Als u meer wilt weten, neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend.

 
Terug