A title

Image Box text

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is het mogelijk om grotere compartimenten te realiseren. Dit houdt in dat afgeweken mag worden van de voorschriften als de voorgestelde oplossing dezelfde mate van veiligheid biedt als bedoeld is met die voorschriften.

Met een onderzoek op basis van methode NEN 6060 – vuurlastberekeningen of methode NEN 6079 – risicobenadering, weet u snel welke oplossing voor u mogelijk is.

Rapportage NEN 6060 ‘brandveiligheid van grote brandcompartimenten – vuurlastberekeningen’

Een rapportage brandveiligheid grote brandcompartimenten volgens NEN 6060 geeft een methode voor het bepalen van de grootte van een brandcompartiment. Met behulp van de NEN 6060 kan maatwerk worden geleverd.

Een belangrijk onderdeel van de NEN 6060 is de vuurlastberekening. De maximale afmetingen van een brandcompartiment staat namelijk in relatie tot de in dat compartiment aanwezige hoeveelheid vuurbelasting. Met andere woorden: de grootte van een brandcompartiment in een gebouw dient in relatie tot de aanwezige opgeslagen materialen (vuurbelasting) zodanig te zijn dat een eventuele brand door de brandweer te beheersen is.

Ook de daadwerkelijke ligging van een gebouw is van invloed. Wanneer het gebouw wordt gesitueerd op een ruim perceel en de afstanden tot de perceelgrenzen groot zijn, is het risico op brandoverslag vrijwel niet aanwezig. Het gevolg hiervan is dat de gevels in zo’n geval een lage of geen weerstand tegen brandoverslag behoeven te bezitten. De NEN 6060 biedt ook mogelijkheden voor bestaande bouw en industriefuncties om een hogere vuurlast in het gebouw te realiseren.

Rapportage NEN 6079 ‘brandveiligheid van grote brandcompartimenten – risicobenadering’

De NEN 6079 beschrijft een bepalingsmethode voor de brandveiligheid van grote compartimenten, maar wel op volledig probabilistische grondslag. Deze methode maakt het mogelijk om maatregelen en voorzieningen die kansen beïnvloeden op ontsteking, doorgroei van een brand of het falen van een brandwand, mee te wegen in het uiteindelijke risico. Wanneer deze kans kleiner is dan de norm die ervoor geldt, dan is de compartimentsgrootte toegestaan.

Deze bepalingsmethode is vooral zeer interessant voor gebouwen die veel ruimte op het eigen perceel hebben ten opzichte van de buren of in landelijk gebied. Immers bij grote afstanden is de kans dat de ‘buren’ bedreigd worden erg klein.

Als u meer wilt weten, neem dan contact met ons op om vrijblijvend uw mogelijkheden te verkennen.

Terug