A title

Image Box text

Ontruiming en ontvluchting uit een bouwwerk

Als mensen niet tijdig kunnen ontvluchten bij brand worden zij slachtoffer. Daarom zijn ontvluchting en ontruiming erg belangrijk in een gebouw. Een groot deel van de aandacht gaat vaak uit naar de vluchtmogelijkheden. Hoe zijn deze bouwkundig in een pand opgenomen en hoe wordt installatietechnisch gekeken naar manieren om een gebouw te ontvluchten? Maar wat als een gebouw gebruikt wordt door mensen die minder makkelijk zelfstandig een vluchtweg kunnen vinden?

Berekening Ontruimen Wonen en Zorg

Met het Ontruimingsmodel 7.11a kan bepaald berekend worden of de ontruiming van een afdeling in een verpleeg- of verzorgingshuis of ziekenhuis haalbaar is. Doel van het model is om op basis van een beperkt aantal – specifiek te bepalen – kenmerken tot een betrouwbare inschatting te komen. Het model is bedoeld voor organisaties en gebouweigenaren en biedt een basis om in gesprek te gaan over mogelijke verbeterpunten in de veiligheid van bewoners. Het model is primair bedoeld als startpunt voor verbeterafspraken.

Rapportage opvang- en doorstroomcapaciteit

Eén van de eisen in een bouwwerk is dat er voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit aanwezig moet zijn. Dit houdt in dat een éénmaal opgang zijnde groep vluchtende personen niet extreem afgeremd mag worden (doorstroomcapaciteit) en dat de route (bijvoorbeeld trappenhuizen) voldoende capaciteit moet bezitten om de aanwezige personen rookvrij op te kunnen vangen (opvangcapaciteit). 

Ontruimingsplan

Het doel van een ontruimingsplan is dat aanwezigen in een gebouw weten wat zij moeten doen in geval van brand, andere calamiteiten of incidenten, zodat risico’s worden beperkt en er veilig kan worden gevlucht. Een compleet en actueel ontruimingsplan is in noodsituaties een onmisbaar hulpmiddel. Het ontruimingsplan beschrijft alle maatregelen die nodig zijn voor een volledige of gedeeltelijke ontruiming van een gebouw.

Programma van eisen, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

In het Programma van Eisen (PvE) brand- en ontruimingsalarminstallatie wordt de basis vastgelegd voor het ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de installaties. Het Programma van Eisen vormt tevens de eerst noodzakelijke stap voor het certificeren van de installatie. Het Programma van Eisen is een uitstekend uitgangspunt voor het aanvragen van offertes bij de installateurs en/of branddetectiebedrijven.

Als u meer wilt weten, neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend.

Terug