A title

Image Box text

Bouwplantoetsing en rapportages brandveiligheid

Is uw gebouwontwerp brandveilig? Kan het de bouwplantoetsen van de gemeente en brandweer doorstaan? Laat dit onderzoeken, want zo voorkomt u vertraging.

Al in de fase van het voorlopig ontwerp speelt brandveiligheid een rol. Dan al ontstaan kansen voor verantwoorde, slimme ontwerpoplossingen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid tot gelijkwaardige veiligheid te onderzoeken. Door uw ontwerp vroeg te laten toetsen voorkomt u problemen door bijvoorbeeld brandoverslag of problemen met ontvluchten in een later stadium.

Het besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt diverse eisen aan de brandveiligheid van een bouwwerk. Allround Fire Safety heeft de kennis en ervaring in huis om uw bouwplan (haalbaarheidsonderzoek, ontwerpfase of definitief ontwerp) geheel aan deze eisen te toetsen.

QuickScan brandveiligheid 

In het QuickScan brandveiligheid worden de meest relevante brandveiligheidsaspecten beperkt beoordeeld. Een QuickScan brandveiligheid bestaat uit de volgende onderdelen: constructieve brandveiligheid, materiaalgebruik, beheersbaarheid van brand, veilig vluchten en brandveiligheidsinstallaties.

Masterplan brandveiligheid

In het Masterplan brandveiligheid zullen alle relevante brandveiligheidsaspecten uitgebreid beoordeeld worden. Een Masterplan brandveiligheid bestaat uit de volgende onderdelen: constructieve brandveiligheid, toegepaste materialen, beheersbaarheid van brand, veilig vluchten en brandveiligheidsinstallaties, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen.

Hiermee komt u niet voor ongewenste verrassingen te staan als u een omgevingsvergunning aan gaat vragen. Als u meer wilt weten, neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend.

Terug