Minder regelgericht denken, meer risicogericht denken

Minder regelgericht denken, meer risicogericht denken

Bij een risicobenadering wordt de brandveiligheid van een gebouw bepaald door het beperken van de risico’s bij brand. De zwaarte van de brandveiligheidsvoorzieningen wordt bepaald aan de hand van een vooraf vastgesteld brandscenario.

Minder regelgericht denken, meer risicogericht denken

Minder regelgericht denken, meer risicogericht denken

Als consultant adviseren, inspecteren en toetsen uw gebouw aan de hand van het Bouwbesluit 2012. Op basis van dit brandveiligheidsadvies wordt gekeken welke stappen genomen moeten worden om de brandveiligheid van gebouwen te garanderen. 

brandveiligheid

OVER ONS

Allround Fire Safety is onafhankelijk en deskundig op het vakgebied brandveiligheid en kan u adviseren en ondersteunen bij al uw brandveiligheidsvraagstukken.

Lees meer
Over ons

Bouwplantoetsing & bouwbesluitraportage


Is uw gebouwontwerp brandveilig? Kan het de bouwplantoetsen van de gemeente en brandweer doorstaan? Laat dit onderzoeken, want zo voorkomt u vertraging.

Meer informatie

Onderzoek brandveiligheid in gebouwen


De brandveiligheid van een gebouw hangt af van de bouwkundige staat, het gebruik, de omgeving en de installaties. Om inzicht te krijgen in het specialistische onderdeel van een gebouw, is onderzoek nodig.

Meer informatie

omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik


Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich houden aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) .         

Meer informatie

Ontruiming en
ontvluchting

Als mensen niet tijdig kunnen ontvluchten bij brand worden zij slachtoffer. Daarom zijn ontvluchting en ontruiming erg belangrijk in een gebouw. 
                            

Meer informatie

brandveiligheid grote brandcompartimenten

Op basis van het gelijkwaardigheidsprincipe uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is het mogelijk om grotere compartimenten dan het Bouwbesluit voorschrijft te realiseren.

Meer informatie

rapportages en berekeningen

Allround Fire Safety heeft de expertise in huis om diverse rapportages en berekeningen voor u te kunnen opstellen. Hieronder ziet u de rapportages die wij kunnen verzorgen.

Meer informatie
Architecten
​Bouwkundig adviesbureaus
Overheidsinstellingen
​Zorginstellingen

Woningbouwverenigingen
Onderwijsinstellingen
​Ondernemers
​Aannemers over alle aspecten van brandveiligheid van gebouwen

Wie zijn onze klanten?

Allround Fire Safety adviseert

Projecten

Projecten

Hieronder een kleine selectie van projecten waarvoor werkzaamheden in het kader van brandveiligheid zijn verricht:

Wilt u meer weten over brandveiligheid?

Op deze site vindt u over elk van onze diensten een korte toelichting. Wilt u meer informatie dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

 

E-mail bellen

Wilt u meer weten over brandveiligheid?

Op deze site vindt u over elk van onze diensten een korte toelichting. Wilt u meer informatie dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

E-mail bellen

Wilt u meer weten over brandveiligheid?

Op deze site vindt u over elk van onze diensten een korte toelichting. Wilt u meer informatie dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.